Ako fungujú responzívne obsahové reklamy Google Ads? Všetko čo potrebujete pre vytvorenie dokonalých reklám

1-20 spôsobov ako nato
Responzívne obsahove reklamy google ads

Od roku 2019 sú responzívne obsahové reklamy predvoleným formátom reklám v obsahovej sieti Google. Táto obsahová sieť je najpopulárnejšia online reklamná zobrazovacia sieť pre bannerové reklamy s textom a pri správnom používaní prekonáva Facebook aj Instagram, ako nástroj na budovanie povedomia. Obsahové reklamy sa zobrazujú na viac ako troch miliónoch webových stránkach, vo viac ako 650 000 aplikáciách a v službách Google, ako sú Gmail a YouTube. Zvyčajne sa zobrazujú nad, alebo na boku článku alebo webovej stránky, ktorú prezeráte.

Tento článok vám pomôže spoznať responzívne obsahové reklamy, ako fungujú, aké podklady používajú a ako sa zobrazujú.

 

Ako fungujú responzívne obsahové reklamy?

Responzívna obsahová reklama je založená na viacerých podkladoch. Podklady sú v tomto prípade grafické a textové. Grafické podklady zahŕňajú obrázky a logá v rôznych rozmeroch a krátke videá. Textové podklady sa skladajú z nadpisov a opisov rôznych dĺžok. Spoločnosť Google vytvorila tento formát reklamy, aby pomohla reklamám prispôsobiť sa čoraz rozmanitejšej kombinácii zobrazovacích zariadení a typov web stránok.

Ak ste ešte responzívne obsahové reklamy nevideli, tu je príklad, ako vyzerajú.

 

Príklad responzívnej obsahovej reklamy
Príklad responzívnej obsahovej reklamy

 

Pri vytváraní responzívnych obsahových reklám zadávame všetky jednotlivé podklady do reklamného systému, ktorý ich potom pomocou algoritmov strojového učenia spája do rôznych reklám na webe. Jednoducho povedané, reklamný systém Google si sám poskladá reklamu zo zadaných podkladov. A čo je najlepšie, Google neustále testuje a optimalizuje rôzne kombinácie zadaných podkladov.

Responzívne obsahové reklamy automaticky upravujú svoj vzhľad tak, aby sa prispôsobili dostupným reklamným umiestneniam na rôznych weboch. Vaša responzívna obsahová reklama sa môže na jednom webe zobrazovať ako natívna reklama a na inom ako textová reklama, pričom sa automaticky transformuje tak, aby vyhovovala parametrom vášho cielenia a cieľom kampane.

 

Ako vytvoriť responzívne reklamy v nástroji Google Ads?

Vytvorenie responzívnej obsahovej reklamy v prostredí Google Ads je naozaj veľmi jednoduché. Po vytvorení samotnej reklamy stačí len nahrať obrázky, video, logo, URL vstupnej stránky, nadpisy a opisy a o zvyšok sa postará Google. Jednou z výhod responzívnych reklám je, že odpadá potreba vytvárať viacero verzií reklamy manuálne.

 

Podklady pre responzívne obsahové reklamy

Najdôležitejšou súčasťou responzívnych reklám sú ich podklady. Ako sme už spomenuli, jedná sa o obrázky, logá, videá a texty. Aby bolo automatické skladanie reklamy čo najefektívnejšie, Google vyžaduje tieto podklady v špecifických formátoch.

 

Obrázky

Najdôležitejším prvkom sú obrázky. Môžete nahrať 2 až 15 obrázkov vo formátoch JPG, PNG a v dvoch pomeroch strán:

Obdĺžnik (1,91:1) – 1200×628

Štvorec (1:1) – 1200×1200

Zlatým pravidlom pri obrázkoch, ktoré vyberáte pre svoje responzívne obsahové reklamy je, aby neobsahovali text. Pri vytváraní responzívnych reklám sa text zadáva samostatne. Responzívne reklamy sa často zobrazujú v malom formáte čo spôsobuje, že text v obrázku nie je možné prečítať.

 

Logo

Logo slúži na rýchlu identifikáciu vašej spoločnosti. Do responzívnych obsahových reklám môžete nahrať až 5 podkladov tohto typu vo formátoch JPG, PNG. Logo sa nahráva tiež ako obdĺžnik a štvorec:

Obdĺžnik (4:1) – 1200×300

Štvorec (1:1) – 1200×1200

Odporúčame si nachystať logo v rôznych prevedeniach. Do štvorcového rozmeru je vhodné nahrať iba grafickú časť loga bez textu. Do obdĺžnikového formátu zase odporúčame nahrať grafickú časť aj s textom (názov spoločnosti alebo značky).

 

Text

Do textových podkladov môžete nahrať až 5 nadpisov, 1 dlhý nadpis a 5 opisov. Reklamný systém potom tieto podklady skombinuje do rôznych verzií. Pri zadávaní textových podkladov musíme pamätať na to, že systém Google nepozná kontext ani význam týchto podkladov. Preto treba dbať na to, aby kombinácie nadpisov a opisov dávali zmysel aj pri väčšom počte verzií.

Responzívne obsahové reklamy umožňujú zadať krátky 25-znakový nadpis a dlhší 90-znakový nadpis, ktorý sa zobrazí, keď to veľkosť obrazovky zobrazovacieho zariadenia umožňuje namiesto krátkeho nadpisu. Opis s dĺžkou 90 znakov nám dáva možnosť komunikovať rôzne reklamné správy ako predajné argumenty a podobne.

 

Zadávanie nadpisov a opisov do responzívnej obsahovej reklamy
Zadávanie nadpisov a opisov do responzívnej obsahovej reklamy

 

 

V celku podklady pre responzívne obsahové reklamy môžu obsahovať až 205 znakov textu a 25 grafických podkladov v takomto zložení:

15 Obrázkov, (minimálne jeden z každého formátu)
5 Nadpisov
1 Dlhý nadpis
5 Opisov
1 Názov spoločnosti
1 Cieľová adresa
5 Log, (minimálne jedno z každého formátu)
5 Videí

 

Zadávanie grafických podkladov do responzívnej obsahovej reklamy
Zadávanie grafických podkladov do responzívnej obsahovej reklamy

 

 

Video

Okrem obrázkov môžete nahrať až päť 30-sekundových videí (z prepojeného YouTube kanála). Ak ešte nemáte nahraný video obsah, Google môže automaticky vygenerovať videá za vás pomocou kombinácie vašich obrázkov, loga a textových podkladov. Tento typ podkladu nie je potrebný pre spustenie responzívnej obsahovej reklamy.

Ak chcete vytvoriť automaticky generované video, musíte do svojej responzívnej obsahovej reklamy pridať aspoň jedno logo a tri obrázky na šírku alebo štyri štvorcové obrázky.

 

Zobrazenie responzívnej obsahovej reklamy

Takto jednotlivé podklady tvoria responzívnu obsahovú reklamu.

 

Zobrazenie responzívnej obsahovej reklamy
Zobrazenie responzívnej obsahovej reklamy

 

Zobrazenie responzívnej obsahovej reklamy
Zobrazenie responzívnej obsahovej reklamy

 

 

5 rád pri tvorbe responzívnych obsahových reklám

1. Viditeľnosť obsahu v obrázkoch

Responzívne obsahové reklamy umožňujú nahrať niekoľko obrázkov v štvorcovom a obdĺžnikovom formáte. Hoci proces nahrávania podkladov zobrazuje obrázky na obrazovke relatívne veľké, nie všetky výsledné reklamné verzie budú mať „veľké obrázky“. To znamená, že obrázky, ktoré nahráte, sa môžu zmenšiť, aby sa zmestili do požadovaného priestoru. Preto je dôležité aby obrázok nebol presýtený grafickými prvkami a textom.

 

2. Využitie všetkých rozmerov a podkladov

Niektoré verzie podkladov uvádzajú, že sú nepovinné. Napriek tomu ich považujte za povinné. Tým sa zabezpečí, že všetky výsledné varianty reklamy budú mať čo najlepšie zastúpenie v každom umiestnení. Ak nemáte inú možnosť, použite ten istý obrázok, ale využite nástroj na orezanie, ktorý umožňuje vytvoriť z obrázka na šírku štvorcový obrázok alebo naopak.

Taktiež odporúčame vyplniť všetky dostupné podklady v plnom počte. To napomôže algoritmu vybrať tie najvýkonnejšie kombinácie.

 

3. Kvalitné logo

Integrita loga a jeho dôležitosť sú všeobecne známe. Avšak pre potreby responzívnej obsahovej reklamy môžu drobné úpravy byť prínosné. Nahrávanie obrázkov loga je rovnaké ako pri obrázkových podkladoch: štvorcové a na šírku. Problémom je, že niektoré logá sú navrhnuté tak, aby boli vždy na šírku alebo štvorcové a ich orezávanie môže byť deštruktívne.

Ak máte logo, ktoré je len štvorcové alebo na šírku, zvážte úpravu, aby sa trochu lepšie zmestilo do požadovaného rozmeru, alebo odrežte jeho časť. Nebojte sa použiť len časť ikony, ak potrebujete štvorcový podklad loga, alebo orežte textovú časť loga (v prípade že má aj ikonu).

 

4. Pozor na textové kombinácie

Responzívne obsahové reklamy majú oveľa viac priestoru na text, ako v minulosti. Preto je dôležité vedieť, že nie všetok text sa zobrazí spolu. Z nadpisov sa vyberie vždy iba jeden variant, z opisov rovnako. Dlhý nadpis sa zobrazí namiesto nadpisu ak je na danom umiestnení dostatok priestoru. Preto je dôležité vytvoriť textové podklady tak, aby sa tie isté informácie nenachádzali v nadpisoch a zároveň aj v opisoch.

 

5. Skontrolujte si náhľad reklám

Responzívne reklamy sa zobrazujú pri vytváraní v reálnom čase. Existuje ohromné množstvo kombinácií jednej reklamy, ktorú je možné vytvoriť, vďaka náhľadom môžete získať predstavu o tom, ako by tieto reklamy mohli vyzerať. Počas procesu vytvárania sa súbežne vytvárajú náhľady, ktoré nám ukážu, ako by mohli naše reklamy vyzerať. Vďaka tomu vieme každý nedostatok napraviť ešte pred spustením reklamy.

 

A je to! Responzívne reklamy v obsahovej sieti nie sú raketovou vedou. Prostredie reklamného systému Google Ads nám umožňuje vytvorenie týchto reklám a to s veľkou pomocou. Jednou z výhod je, že dokážeme zobraziť náhľad všetkých reklamných variant. Takže dokážeme skontrolovať, ako všetky podklady v rôznych kombináciách vytvárajú finálnu reklamu.

 

Máte nejaké otázky ohľadom reklamných kampaní, alebo záujem o služby digitálneho marketingu? Neváhajte nás kontaktovať 🙂