Consent mode a cookie lišta: ako na správny zber údajov v roku 2023?

GDPR
Consent mode a cookie lišta: ako na správny zber údajov v roku 2023?

Máte svoju vlastnú webstránku alebo sa pohybujete v online marketingu? Určite ste už počuli o povinnosti získať preukázateľný súhlas na ukladanie alebo získanie prístupu k údajom cookies z prehliadačov návštevníkov vašej stránky. Túto povinnosť na Slovensku od 1.2.2022 uvádza Zákon č. 452/2021 Z. z. – Zákon o elektronických komunikáciách. Za jeho porušenie hrozí vinníkovi sankcia od 200 eur do 10% z obratu podnikateľa.

Cookie lišta

V súčasnosti spoločnosti na zaistenie preukázateľného súhlasu implementujú na svojich webových stránkach tzv. cookie lištu, v ktorej si užívateľ stránky pri prvej návšteve môže nastaviť preferencie toho aké údaje sa o ňom budú zbierať a udeliť súhlas alebo nesúhlas so zberom týchto údajov. 

Podľa zákona však môžu byť údaje zaznamenané až po udelení súhlasu od užívateľa, čím ako majiteľ stránky prichádzate o cenné dáta tých používateľov, ktorí odmietli udeliť súhlas.

 

cookie lišta
Príklad správne implementovanej cookie lišty

Consent mode (režim súhlasu)

Ak už na webovej stránke máte správne fungujúcu cookie lištu, môžete využiť zber údajov cez režim súhlasu. Je to služba alebo nastavenie od Googlu, ktoré na základe udeleného súhlasu od používateľov následne upraví správanie rôznych kategórií značiek Google zbierajúcich údaje cookies. Zber údajov sa tak bude prispôsobovať zvlášť každému používateľovi, na základe toho, s akým zberom a čítaním cookies súhlasil pri udelení súhlasu v cookie lište.

V rámci consent mode môžete rozlišovať medzi piatimi typmi úložísk cookies:

  • analytics_storage – upravuje ukadanie súborov cookies súvisiacich s analytikou stránky, ako napr. trvanie návštevy
  • ad_storage – upravuje ukladanie súborov cookies súvisiacich s reklamami
  • funcionality_storage – upravuje ukladanie súborov cookies súvisiacich s funkcionalitou webu alebo aplikácií ako napr. jazykové nastavenie
  • personalization_storage – upravuje ukladanie súborov cookies súvisiácich s prispôsobením webstránky, napr. odporúčania videí
  • security_storage – upravuje ukladanie súborov cookies súvisiacich so zabezpečením, ako napríklad funkcia overenia, prevencia podvodov a pod

Pre online marketing sú však najdôležitejšie úložiská analytics_storage a ad_storage, zabezpečujúce zber údajov o návštevnosti a správaní sa používateľa na webe, vykonaných akciách a údajoch o nákupoch (údaje potrebné pre službu Google Analytics) alebo tvorbu reklamných publík, atribúciu a reporting konverzií z reklám (údaje potrebné pre služby Google Ads, Facebook Ads a pod).

Modelovanie konverzií

Skvelou funkcionalitou consent mode od Googlu je štatistické modelovanie nezaznamenaných konverzií od užívateľov, ktorí neudelili súhlas so zberom údajov.

Princíp jeho fungovania podľa slov Google funguje tak, že “využíva strojové učenie na analýzu pozorovateľných údajov a historických trendov. Kvantifikuje tak vzťah medzi používateľmi, ktorí vyjadrili súhlas a ktorí nie. Naše modely potom pomocou pozorovateľných ciest používateľa, kde používatelia súhlasili s používaním súborov cookie, posúdia cesty atribúcie pre cesty bez vyjadreného súhlasu. Výsledkom je ucelenejší a presnejší prehľad o výdavkoch na reklamu a výsledkoch, pričom sú zohľadnené voľby používateľa týkajúce sa súhlasu.

Konverzné pomery takto vypočítaných modelovaných konverzií budú podľa Googlu pravdepodobne nižšie než realita, pričom závisí od stavu súhlasu používateľa, odvetvia, miery súhlasu a typu konverzie. Podľa Googlu však používatelia, ktorý vyjadrili súhlas konvertujú 2 až 5 krát častejšie.

Ako funguje consent mode

Na príklade ktorý uvádza Google, inzerentovi z 1000 prekliknutí z reklám udelilo súhlas so zberom potrebných údajov len 500 návštevníkov stránky, ktorí vykonali 50 konverzií. Konverzný pomer týchto používateľov bol teda na úrovni 10% a miera súhlasu bola na úrovni 50%. Ďalších 500 používateľov súhlas so zberom potrebných údajov neudelilo a údaje o ich konverziách sa nezaznamenali. Režim súhlasu bol však schopný s použitím modelovania konverzií dopočítať ďaľších 9 konverzií od používateľov ktorí neudelili súhlas so zberom údajov, aj keď reálny počet konverzií od týchto používateľov bol 12.

Podmienkou pre využívanie modelovaných konverzií v službe Google Ads je však správna implementácia consent mode a dosiahnutie minimálne 700 kliknutí z reklám každý deň za obdobie 7 dní na každú krajinu alebo zoskupenie domén.

Podmienkou pre využívanie modelovaných konverzií v službe Google Analytics 4 je:

  • Správne nastavený a aktivovaný consent mode na všetkých stránkach vašej webovej stránky
  • Počas minimálne 7 dní dosiahnuť každý deň aspoň 1000 udalostí, kedy užívateľ udelil súhlas s čítaním analytických cookies (analytics_storage=’granted‘)
  • Počas minimálne 7 dní za posledných 28 dní dosiahnuť aspoň 1000 udalostí denne, kedy užívateľ neudelil súhlas s čítaním analytických cookies (analytics_storage=’denied‘)

Vďaka modelovaniu konverzií je s consent mode možné získať späť “stratené” údaje o konverziách a mať tak k dispozícií viac údajov na lepšiu optimalizáciu algoritmov v reklamných kampaniach. Keďže sa model optimalizuje na základe vypozorovaných údajov, je nutné mať dostatok údajov na jeho úspešnú optimalizáciu či už v službe Google Analytics alebo Google Ads.

Dôveryhodnosť takto namodelovaných údajov si však odporúčame overiť a porovnať ich s reálnymi údajmi o objednávkach, aj na základe minulých období.

Čo sa stane zo značkami ktoré nemajú udelený súhlas?

Ak používatelia stránky neudelia súhlas so zberom a ukladaním cookies, značky Google budú poskytovať Googlu len minimálne údaje o používateľoch cez príkazy ping alebo signály bez súborov cookie. Spúšťané značky teda nebudú ukladať súbory cookie. Na základe odoslaných údajov je však následne možné modelovať nezaznamenané konverzie v službách Google Analytics alebo Google Ads.

Ako správne nastaviť consent mode

Ako prvé pri nastavení consent mode, treba mať najskôr na webe implementovanú lištu s možnosťou udelenia súhlasu alebo nesúhlasu pre každý typ úložiska cookies.

Potom treba nastaviť predvolený stav súhlasu, ktorý sa použije, keď používateľ prvýkrát navštívi vašu webovú stránku. Pritom sa treba rozhodnúť medzi dvoma možnosťami implementácie:

  • Základná implementácia – Pri tejto možnosti sú značky Google blokovaná až do udelenia súhlasu používateľom stránky. Pri tejto možnosti však Google Analytics 4 nebude môcť modelovať správanie a konverzie používateľov
  • Rozšírená implementácia (odporúčaná) – Značky Google sa načítajú ešte pred zobrazením cookie lišty. Ak užívateľ odoprie súhlas, značky odosielajú len príkazy ping bez súborov cookie, na základe ktorých je potom možné modelovať chýbajúce údaje používateľov.

Na využitie všetkých výhod consent mode teda odporúčame využiť rozšírenú implementáciu. Čo sa týka ďalšieho postupu, v Google Tag Manager sú dostupné značky, ktoré majú priamo zabudovanú integráciu s režimom súhlasu. Patrí medzi ne aj Google Analytics 4 a Google Ads.

Pre podrobnejší postup ako nastaviť režim súhlasu pre Google Analytics 4 odporúčame zhliadnuť video s prehľadným postupom krokov.

 

Vďaka správnemu nastaveniu zberu a ukladania cookies sa môžete vyhnúť možným právnym problémom a strate cenných údajov. Ak si chcete byť istí, že máte všetko nastavené správne, prenechajte to na profesionálov. Oslovte nás pre bezplatnú konzultáciu.