Prečo je čas prejsť na Google Analytics 4

1-20 spôsobov ako nato
Koniec podpory Universal Analytics

Prečo by ste mali začať používať GA4 a ako s tým začať?

Ako majitelia webových stránok a digitálni marketingoví špecialisti je dôležité byť informovaný o najnovších nástrojoch a technológiách, ktoré môžu pomôcť zlepšiť naše marketingové stratégie. V tomto článku sa zameriame na jeden z najdôležitejších faktorov, prečo by ste mali prejsť na Google Analytics 4 (GA4) a kedy nastane ukončenie podpory pre Universal Analytics.

Čo znamená koniec podpory Universal Analytics?

Od 1. júla 2023 bude ukončená podpora pre staršiu verziu Google Analytics – Universal Analytics. To znamená, že od tohto dátumu budú v Universal Analytics dostupné už len historické dáta, a to po dobu nasledujúcich 6 mesiacov. Po tomto období môžete prísť o prístup k dôležitým informáciám týkajúcim sa výkonnosti vašich reklám a ďalších údajov relevantných pre vašu spoločnosť.

Z tohto dôvodu odporúčame prejsť na Google Analytics 4 čo najskôr. Implementácia GA4 vám umožní porovnávať údaje so staršími dátami z Universal Analytics a získať pokročilejšie analýzy a informácie o používateľskom správaní. Taktiež vám to umožní pokračovať v sledovaní vašich návštevníkov a reklamnej výkonnosti bez prerušenia.

Prechod na Google Analytics 4 je nevyhnutný, najmä vzhľadom na blížiace sa ukončenie podpory Universal Analytics. Čím skôr začnete používať GA4, tým lepšie budete pripravení na zmenu a minimalizujete riziko straty dôležitých dát a informácií. Okrem toho vám GA4 ponúka mnoho výhod a pokročilých funkcií, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše marketingové kampane a zvýšiť úspešnosť vašej webovej stránky.

Ako začať s Google Analytics 4?

 V prípade, že nemáte skúsenosti s implementáciou štítkov pre sledovanie dát do rozhrania vášho webu, nechajte zapracovanie Analytics 4 radšej na odborníkov. Je možné, že ak by ste to robili na vlastnú päsť, nezbierali by ste všetky dáta, potrebné pre vyhodnocovanie výkonnosti vášho podnikania.

Jednou z možnosti, ako zapracovať GA4 na váš web v prípade, že ste v minulosti používali Universal Analytics je práve aktualizácia z Universal Analytics v časti správcu.

V rozhraní správy je potrebné kliknúť na Asistent nastavenia vlastníctva GA4 a vykonať nasledujúce kroky podľa uvedených obrázkov.

 

Užívateľské rozhranie správcu v Universal Analytics
Užívateľské rozhranie správcu v Universal Analytics

 

Prechod na Asistent nastavenia vlastníctva Google Analytics 4
Prechod na Asistent nastavenia vlastníctva Google Analytics 4

 

Vytvorenie vlastníctva Google Analytics 4
Vytvorenie vlastníctva Google Analytics 4

 

V tomto prípade už máte  vytvorené vlastníctvo GA4, ale nezbierate žiadne údaje.

V ďalšom kroku je potrebné nakonfigurovať značku na web buď manuálnym vložením do zdrojového kódu <HEAD> a <BODY > alebo pomocou správcu značiek Google Tag Manager.

Google Tag Manager (GTM) je nástroj od spoločnosti Google, ktorý slúži na správu a implementáciu kódových značiek (tagov) na webových stránkach a mobilných aplikáciách bez nutnosti manuálneho zásahu do zdrojového kódu. Tagy sú kúsky kódu, ktoré sa používajú na sledovanie návštevnosti, správanie používateľov, konverzie a integráciu s rôznymi marketingovými a analytickými nástrojmi, ako sú napríklad Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel a ďalšie.

Na nasledujúcich obrázkoch môžete vidieť zapracovanie štítku GA4 s nástrojom GTM.

 

Definovanie typu značky v nástroji Google Tag Manager
Definovanie typu značky v nástroji Google Tag Manager

 

Konfigurácia značky Google Analytics 4 v nástroji Google Tag Manager
Konfigurácia značky Google Analytics 4 v nástroji Google Tag Manager

 

Do časti identifikátoru merania je potrebné vložiť kód GA4, ktorý sa nachádza v časti streamy údajov. Ako spúšťač si zvolíte spúšťanie na všetkých webových stránkach.

 

Užívateľské rozhranie Google Analytics 4
Užívateľské rozhranie Google Analytics 4

 

Niektorí poskytovatelia pre tvorbu e-shopov poskytujú možnosť zapracovať si nákupnú konverziu pomocou zadania sledovacieho štítku cez rozhranie e-shopu, ako to je v prípade Shoptetu a všetky ostatné údaje o sledovanie by mali byť zautomatizované.Netýka sa to ale vlastných udalostí, ktoré potrebujeme sledovať v prípade, že vaša spoločnosť poskytuje služby a nevedie e-shop. Tu spadajú konverzné udalosti ako počet kliknutí na email, telefóne číslo, počet odoslaných formulárov, prechody na jednotlivé časti stránok po kliknutí na “výzvu na akciu“ a iné udalosti na základe ktorých sa vyhodnocuje výkonnosť a úspešnosť reklám.

Udalosti v Google Analytics 4

S GA4 sa zásadne zmenil spôsoby zhromažďovania údajov. Aktuálne je každá interakcia používateľa klasifikovaná ako “udalosť“. Existuje niekoľko preddefinovaných udalostí, ktoré si uvedieme ešte v tomto článku. Vždy máte možnosť nastavenia vlastných udalostí, na základe ktorých môžete na svojom webe nastaviť špecifické parametre na meranie.

To vám v podstate dáva možnosť merať akúkoľvek oblasť vašej webovej stránky, ktorá sa vám páči, od sťahovania dokumentov až po posúvanie stránky, čas strávený na webe, dĺžka vzhliadnutia videa, kliknutie na špecifický produkt a iné… Pre využitie služby Google Analytics 4 na maximum, odporúčame aby ste analyzovali do hĺbky ciele, pre vašu marketingovú stratégiu na základe ktorej budete požívať pre Vás nevyhnutné udalosti.

Sledovaním týchto dôležitých interakcií môžete lepšie pochopiť správanie vašich používateľov.

V prípade, že existuje na vašom webe určitá oblasť, ktorá je úspešnejšia pri presviedčaní používateľov, aby dokončili konverzie, zamyslite sa nad prvkami, ktoré spolupracujú na úspechu danej stránky a aplikujte ich na menej úspešných podstránkach

Udalosti sú nevyhnutnou súčasťou merania konverzií. Po zapracovaní novej udalosti pomocou Google Tag Manager a Analytics 4, vidíte túto udalosť v GA4 až keď daná udalosť nastane na vašom webe. Následne túto udalosť môžete označiť ako konverziu a importovať ju do Google Ads pre lepšiu optimalizáciu vašich kampaní.

Zoznam automaticky preddefinovaných udalostí, ktoré sledujú interakciu užívateľov s vašim webom:

 1. Zobrazenie stránky
 2. Posunutia
 3. Odchádzajúce kliknutia
 4. Vyhľadávanie na webe
 5. Interakcia s videom
 6. Stiahnutie súboru
 7. Interakcia s formulárom

 

Preddefinované udalosti v Google Analytics 4
Preddefinované udalosti v Google Analytics 4

 

V závere nášho článku vám zhrnieme ešte niekoľko základných rozdielov medzi Universal Analytics a Google Analytics 4:

 1. Dátový model: Universal Analytics používa dátový model založený na reláciách (session-based), kde údaje sú zoskupené do návštev na webe. GA4 je zameraný na udalosti (event-based), čo umožňuje lepšie sledovanie interakcií používateľov a poskytuje presnejšie informácie o používateľskom správaní.
 1. Zdroje údajov: GA4 umožňuje integráciu viacerých zdrojov údajov, vrátane webových stránok a mobilných aplikácií, čo umožňuje získavanie jednotného pohľadu na používateľské správanie naprieč rôznymi platformami. Universal Analytics podporuje len webové stránky.
 1. Mierky ochrany súkromia: GA4 bol navrhnutý s ohľadom na nové požiadavky na ochranu súkromia, ako je GDPR a CCPA. GA4 ponúka viac možností pre správu údajov a súhlasu používateľov. Universal Analytics neposkytuje rovnakú úroveň ochrany súkromia.
 1. Analýza kohorty: GA4 ponúka pokročilé analytické nástroje, ako je analýza kohorty, ktorá umožňuje sledovať skupiny používateľov s podobnými vlastnosťami a správaním. Universal Analytics nepodporuje analýzu kohorty.
 1. Prediktívna analytika: GA4 obsahuje prediktívne analytické nástroje, ktoré umožňujú predpovedať správanie používateľov, ako napríklad odchod z webu alebo pravdepodobnosť nákupu. Universal Analytics nemá tieto prediktívne funkcie.
 1. Rozhranie: GA4 má prepracované a moderné používateľské rozhranie, ktoré je zamerané na jednoduchšie používanie a lepšiu orientáciu. Toto rozhranie ponúka prispôsobiteľné panely, zjednodušené navigačné menu a ľahší prístup k hlavným analytickým nástrojom a reportom. Universal Analytics má staršie a menej intuitívne rozhranie, ktoré môže byť pre niektorých používateľov ťažšie na ovládanie.

Ďalšie zaujímavé články:

 1. Google reklama: ako najlepšie funguje ppc reklama?
 2. Ako na správny zber údajov v roku 2023?
 3. Skúsenosti s Google Ads: Ako efektívne využiť online reklamu

 

Máte nejaké otázky ohľadom reklamných kampaní, alebo záujem spoluprácu? Neváhajte nás kontaktovať 🙂