Optimalizácia UX pre zvýšenie konverzného pomeru v e-commerce: Kľúčové aspekty pre úspech v digitálnom svete

UX / UI
Ux pre ecommerce

Nedostatky webu z pohľadu User experience a ako môže negatívne ovplyvniť zlý a nekvalitný dizajn webu celkový konverzný pomer nákupov a elektronického obchodu.

V dnešnej dobe je konkurencia na internete vysoká a kvalitný dizajn webovej stránky je rozhodujúci faktor, ktorý môže zvýšiť alebo znížiť konverzný pomer eshopu a elektronického obchodu. Často sa stáva, že návštevníci opustia stránku, ak sa na nej necítia pohodlne alebo sa im nepáči jej dizajn. Tento článok sa zameriava na nedostatky webu z pohľadu User experience (UX), ktoré môžu negatívne ovplyvniť konverzný pomer.

 

Hlavná stránka webu

Hlavná stránka webu je často prvým miestom, kde návštevníci prichádzajú, a preto je kľúčové, aby bola navrhnutá s ohľadom na UX a jednoduchosť. Kategórizácia produktov a dizajn samotného menu produktov sú dva dôležité aspekty, ktoré môžu značne ovplyvniť používateľskú skúsenosť a konverzný pomer.

 

UX pre hlavnú stránku

Kategórizácia produktov:

 1. Logická štruktúra kategórií: Kategórie a podkategórie by mali byť navrhnuté tak, aby boli zrozumiteľné a logické pre návštevníkov. Zabezpečte, aby produkty boli zaradené do relevantných kategórií a podkategórií, čo uľahčí zákazníkom nájsť, čo hľadajú.
 2. Jednoznačné názvy kategórií: Názvy kategórií by mali byť jednoznačné a jasne opisovať, čo návštevníci môžu v danej kategórii nájsť. Pokúste sa vyhnúť použitiu odborných výrazov alebo zavádzajúcich názvov, ktoré by mohli zmiasť návštevníkov.
 3. Filter a sortovanie: Poskytnite návštevníkom možnosť filtrovať a zoradiť produkty podľa rôznych parametrov, ako sú cena, hodnotenie, dátum pridania alebo popularita. Táto možnosť zlepší UX a umožní zákazníkom nájsť požadované produkty rýchlejšie.

Dizajn menu produktov:

 1. Viditeľnosť a prístupnosť: Menu produktov by malo byť jasne viditeľné a ľahko prístupné z hlavnej stránky. Uistite sa, že je umiestnené na mieste, kde ho návštevníci ľahko nájdu, napríklad v hornej časti stránky alebo v bočnom paneli.
 2. Responzívny dizajn: Menu produktov by malo byť responzívne a prispôsobivé pre rôzne veľkosti obrazoviek a platformy. To zabezpečí, že návštevníci budú môcť ľahko navigovať na stránke, bez ohľadu na zariadenie, ktoré používajú.
 3. Jednoduchý a čistý dizajn: Dizajn menu produktov by mal byť jednoduchý a čistý, aby návštevníci mohli ľahko identifikovať

 

Detail produktov

Detail produktov je kľúčovým prvkom UX, ktorý môže značne ovplyvniť konverzný pomer. Predajné argumenty, rozloženie elementov a kvalita fotografií sú tri dôležité aspekty, na ktoré by ste sa mali zamerať pri navrhovaní stránky s detailom produktu.

 

UX pre detail produktu na webe

Predajné argumenty:

 1. Jasný a stručný popis produktu: Popis produktu by mal byť jasný, stručný a zrozumiteľný pre návštevníka. Vyhnite sa použitiu odborných výrazov a zbytočne dlhých textov. Sústreďte sa na hlavné výhody a funkcie produktu, ktoré by mohli zákazníka presvedčiť k nákupu.
 2. Výhody produktu: Uistite sa, že výhody produktu sú zreteľne zobrazené a ľahko identifikovateľné. Zákazníci často hľadajú konkrétne výhody, ktoré im produkt ponúka, a preto je dôležité, aby boli tieto informácie jasne zvýraznené.
 3. Recenzie a hodnotenia: Umožnite zákazníkom zdieľať svoje skúsenosti s produktom prostredníctvom recenzií a hodnotení. Tieto informácie môžu zákazníkom poskytnúť dôveryhodný a nezávislý názor na produkt a môžu im pomôcť pri rozhodovaní o nákupe.

Rozloženie elementov na detaile produktov:

 1. Hierarchia informácií: Zabezpečte, aby boli informácie o produkte zobrazené v logickej a zrozumiteľnej hierarchii. Dôležité informácie, ako sú cena, dostupnosť a hlavné výhody, by mali byť umiestnené na viditeľnom mieste, kým menej dôležité informácie, ako sú technické špecifikácie, môžu byť umiestnené nižšie na stránke alebo v samostatnej záložke.
 2. Jednoduchá navigácia: Zabezpečte, aby boli jednotlivé elementy stránky s detailom produktu ľahko prístupné a prehľadné. To zahrňuje jasnú navigáciu medzi rôznymi záložkami alebo sekciemi, ako sú popis produktu, špecifikácie, recenzie a podobné produkty.
 3. CTA (Call to Action) tlačidlá: Uistite sa, že tlačidlá na vyzvanie k akcii, ako napríklad „Pridať do košíka“ alebo „Kúpiť teraz“, sú jasne odlíšiteľné od zvyšku webu.

 

Nákupný proces

Nákupný proces je rozhodujúci pre úspešný konverzný pomer, a preto je dôležité zabezpečiť, aby bol čo najjednoduchší a pre zákazníka zrozumiteľný. Pri navrhovaní košíka na eshope by ste sa mali zamerať na nasledujúce aspekty:

 

UX pre nákupný proces a pre košík na ecommerceDôležité aspekty košíka na eshope:

 1. Jednoduchosť: Košík by mal byť jednoduchý a prehľadný. Návštevníci by mali mať možnosť ľahko vidieť všetky položky, ktoré majú v košíku, ich ceny, množstvá a celkovú sumu.
 2. Prispôsobivé množstvá: Zákazníci by mali mať možnosť upraviť množstvo každej položky v košíku a vidieť, ako sa zmeny prejavia na celkovej cene objednávky. To umožňuje zákazníkom urobiť posledné úpravy pred pokračovaním v nákupnom procese.
 3. Možnosť odstránenia položiek: Zabezpečte, aby zákazníci mohli ľahko odstrániť položky z košíka, ak si to rozmyslia. Táto možnosť zvyšuje kontrolu zákazníka nad nákupom a znižuje frustráciu pri nákupnom procese.

Rozloženie elementov v košíku:

 1. Zreteľné zobrazenie položiek: Uistite sa, že všetky položky v košíku sú zreteľne zobrazené, s názvom produktu, cenou, množstvom a obrázkom. Toto zabezpečí, že zákazníci budú mať jasný prehľad o tom, čo si kupujú.
 2. Súhrnné informácie o objednávke: Celková suma, vrátane dane a poštovného, by mala byť zreteľne zobrazená. Táto informácia by mala byť aktualizovaná v reálnom čase, keď zákazník upravuje množstvo alebo odstraňuje položky z košíka.
 3. CTA tlačidlá: Tlačidlá na vyzvanie k akcii, ako napríklad „Pokračovať k platbe“ alebo „Pokračovať v nákupnom procese“, by mali byť jasne viditeľné a umiestnené na miestach, kde ich zákazníci ľahko nájdu.

Košík na eshope by mal obsahovať:

 1. Zoznam položiek: Košík by mal obsahovať prehľadný zoznam všetkých položiek, ktoré zákazník pridal do košíka, vrátane názvov produktov, obrázkov, cien a množstiev.
 1. Možnosť zmeny množstva: Zákazník by mal mať možnosť jednoducho zmeniť množstvo každej položky v košíku a vidieť, ako sa to prejaví na celkovej cene objednávky.
 2. Súhrnné informácie o objednávke: Košík by mal obsahovať súhrnné informácie o objednávke, ako je celková cena, poštovné a dane, aby zákazník vedel, akú sumu bude potrebné uhradiť.
 3. Možnosť aplikácie zľavových kódov alebo darčekových poukážok: Zákazníci by mali mať možnosť uplatniť zľavové kódy alebo darčekové poukážky pri nákupe, čo zvyšuje spokojnosť zákazníka a môže povzbudiť opakované nákupy.
 4. CTA tlačidlá: Košík by mal obsahovať jasne viditeľné tlačidlá na vyzvanie k akcii, ako napríklad „Pokračovať k platbe“ alebo „Pokračovať v nákupnom procese“, aby zákazníci vedeli, ako majú postupovať ďalej.
 5. Možnosť návratu k nákupu: Košík by mal obsahovať možnosť pre zákazníka vrátiť sa späť na stránku s produktmi alebo pokračovať v nákupe, ak si rozmyslia svoj výber alebo chcú pridať ďalšie položky.
 6. Bezpečnostné prvky: Zabezpečte, aby bol košík na eshope chránený proti neoprávnenému prístupu a zákazníckym údajom bola poskytnutá dostatočná ochrana. Zákazníci by mali mať istotu, že ich údaje sú v bezpečí, čo zvyšuje ich dôveru v obchod.

 

Mobilná optimalizácia

Mobilná optimalizácia je kľúčovým faktorom úspešného UX dizajnu, pretože väčšina používateľov dnes pristupuje k webovým stránkam prostredníctvom mobilných zariadení. Ak chcete dosiahnuť maximálnu výkonnosť pri návštevách z mobilných zariadení, zamerajte sa na nasledujúce aspekty responzivity a optimalizácie:

 

UX pre mobilné zariadenia

 1. Flexibilný dizajn: Webová stránka by mala mať flexibilný dizajn, ktorý sa automaticky prispôsobuje veľkosti obrazovky a rozlíšeniu zariadenia.
 2. Optimalizácia obrázkov: Obrázky by mali byť optimalizované pre rýchle načítanie a zobrazenie na mobilných zariadeniach. Použitie kompresie, formátovania obrázkov vhodných pre web a responzívnych obrázkov pomôže zabezpečiť, že obrázky sa zobrazia rýchlo a správne na rôznych zariadeniach.
 3. Ľahko ovládateľné prvky: Prvky webového rozhrania, ako sú tlačidlá, odkazy a formuláre, by mali byť navrhnuté tak, aby boli ľahko ovládateľné na dotykových obrazovkách. Uistite sa, že prvky sú dostatočne veľké a majú dostatok priestoru okolo seba, aby používatelia mohli ľahko interagovať s nimi.
 4. Minimalistický dizajn: Webové stránky optimalizované pre mobilné zariadenia by mali mať čistý a minimalistický dizajn, ktorý eliminuje zbytočné prvky a zvyšuje rýchlosť načítania. Zamerajte sa na to, aby boli zobrazené iba najdôležitejšie informácie a prvky potrebné pre plnenie cieľov používateľa.
 5. Prispôsobivá navigácia: Navigačné menu by malo byť prispôsobivé a jednoduché na použitie na mobilných zariadeniach. Zvažte použitie responzívnych navigačných riešení, ako sú napríklad skryté (hamburger) menu alebo prioritné menu, ktoré sa zobrazia len pri potrebe a uvoľnia priestor pre obsah.
 6. Optimalizácia textu: Text by mal byť ľahko čitateľný na malých obrazovkách mobilných zariadení. Použitie vhodných veľkostí písma, kontrastných farieb a medzriadkovania zabezpečí, že text bude príjemný na čítanie na rôznych zariadeniach.
 1. Optimalizácia formulárov: Formuláre na webe by mali byť prispôsobené pre mobilné zariadenia, s jednoduchými poliami na vstup a možnosťami, ktoré sú kompatibilné s dotykovými obrazovkami. Zabezpečte, aby boli formuláre krátke a zrozumiteľné, s jasnými inštrukciami a chybovými hláškami.
 2. Testovanie na rôznych zariadeniach: Aby ste zabezpečili, že váš web je plne optimalizovaný pre mobilné zariadenia, je dôležité ho otestovať na rôznych zariadeniach, vrátane smartfónov a tabletov s rôznymi veľkosťami obrazovky a operačnými systémami. Týmto zistíte, či sú všetky prvky funkčné a zobrazujú sa správne.

 

Rýchlosť načítania stránky

Rýchlosť načítania stránky je kľúčovým faktorom v UX dizajne a môže mať výrazný vplyv na konverzný pomer objednávok alebo objednaných služieb, ako aj na celkový čas používateľov strávený na webovej stránke. Nasledujúce body popisujú dôležité aspekty rýchlosti webu a ich vplyv na tieto faktory:

 

UX a rýchlosť načítania stránky

 1. Pozitívny vplyv rýchleho načítania na celkovú výkonnosť webu: Rýchle načítanie stránky zvyšuje spokojnosť používateľov a znižuje pravdepodobnosť, že používatelia opustia stránku predtým, ako sa načíta. Tým sa znižuje miera opustenia a zvyšuje pravdepodobnosť konverzie.
 2. Rýchlosť webu a celkový čas strávený na stránke: Rýchle načítanie stránky zvyšuje pravdepodobnosť, že používatelia zostanú na stránke dlhšie, pretože môžu plynulo prechádzať medzi jednotlivými časťami obsahu bez čakania. Naopak, pomalé načítanie môže viesť k skráteniu času stráveného na stránke, keďže používatelia môžu stratiť trpezlivosť a opustiť web.

Aby ste zlepšili rýchlosť načítania stránky a dosiahli pozitívny vplyv na konverzný pomer a čas strávený na webe, zohľadnite nasledujúce aspekty:

 1. Optimalizácia kódu: Minimalizujte a optimalizujte HTML, CSS a JavaScript na vašej stránke, aby sa zlepšila rýchlosť načítania. Odstraňte zbytočný kód, komentáre a prázdne miesta, a použite minifikáciu a kompresiu, kde je to možné.
 2. Cache a CDN: Cache na strane servera a využitie CDN (content delivery network) pomáha zrýchliť načítanie stránky tým, že ukladá kópiu obsahu na rôznych miestach, čo umožňuje rýchlejšie doručenie obsahu používateľom.
 3. Optimalizácia obrázkov: Obrázky sú často najväčším zdrojom pomalého načítania stránok, preto je dôležité optimalizovať ich veľkosť a formát. Použite kompresiu, vhodné formáty pre web a responzívne obrázky, aby ste zabezpečili rýchle načítanie a správne zobrazenie na rôznych zariadeniach.
 1. Minimalizácia požiadaviek na server: Znížte počet požiadaviek na server, napríklad kombinovaním viacerých CSS alebo JavaScript súborov do jedného a využitím techník ako spriting pre obrázky. Menší počet requestov / požiadaviek na server zvyšuje rýchlosť načítania stránok.
 2. Asynchrónne načítanie: Asynchrónne načítanie JavaScriptu a CSS znamená, že tieto súbory sa načítavajú paralelne s obsahom stránky, čo znižuje čas potrebný na načítanie stránky.
 3. Odložené načítanie (Lazy-loading): Táto technika umožňuje načítanie iba tých obrázkov, ktoré sú aktuálne viditeľné v okne prehliadača, čím sa znižuje čas potrebný na načítanie celého obsahu stránky.
 4. Optimalizácia servera: Zabezpečte, že váš server je rýchly a efektívny. To zahŕňa kontrolu rýchlosti a výkonnosti databáz, optimalizáciu serverového softvéru a zabezpečenie dostatočného množstva zdrojov pre spracovanie požiadaviek.
 5. Monitorovanie rýchlosti webu: Pravidelne monitorujte rýchlosť načítania vašej stránky pomocou nástrojov, ako sú Google PageSpeed Insights alebo GTmetrix, a implementujte odporúčania na zlepšenie rýchlosti načítania.

 

Dôveryhodnosť a bezpečnosť

Dôveryhodnosť a bezpečnosť sú kľúčové aspekty UX a majú priamy vplyv na konverzný pomer eshopov a elektronického obchodu. Bezpečné a dôveryhodné weby uľahčujú používateľom rozhodovanie a zvyšujú ich ochotu dokončiť transakciu. V nasledujúcich bodoch sa podrobne zaoberáme dôležitými aspektmi bezpečnosti webu, SSL certifikátov, bezpečnosti platobných brán a ochrany osobných údajov.

 

UX a bezpečnosť stránky

 1. Celková bezpečnosť webu: Bezpečnosť webu je nevyhnutná pre ochranu informácií používateľov a pre udržanie dôveryhodnosti stránky. To zahŕňa pravidelné aktualizácie a údržbu webu, sledovanie možných hrozieb a rýchle reagovanie na akékoľvek bezpečnostné problémy.
 2. SSL certifikáty: SSL (Secure Sockets Layer) certifikát je štandardná technológia pre zabezpečenie spojenia medzi webovým serverom a prehliadačom. Pomocou SSL certifikátu sú všetky prenášané dáta šifrované, čo zabraňuje ich odcudzeniu. SSL certifikát je tiež vizuálne zastúpený ikonou zámku v adresnom riadku prehliadača, čo zvyšuje dôveru používateľov v bezpečnosť stránky.
 3. Bezpečnosť platobných brán: Pri realizácii platby online musia používatelia poskytnúť citlivé finančné údaje, čo zvyšuje dôležitosť zabezpečenia týchto transakcií. Platobné brány by mali byť v súlade so štandardmi PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), ktoré stanovujú pravidlá pre bezpečné spracovanie, skladovanie a prenos kreditných kartových údajov.
 4. Ochrana osobných údajov: Ochrana osobných údajov je kľúčovým aspektom dôveryhodnosti webu. Web by mal mať jasne definované a ľahko dostupné zásady ochrany osobných údajov, ktoré popisujú, aké údaje sú zbierané, ako sú použité a ako sú chránené. Zároveň by mal používateľom ponúkať možnosti kontroly nad svojimi údajmi, vrátane možnosti odhlásenia sa z marketingových komunikácií a prístupu k ich údajom.

 

Záver

Úspech v e-commerce sa výrazne spája s kvalitnou užívateľskou skúsenosťou (UX). Prvotriedna UX zahŕňa intuitívne a dobre organizované rozhranie hlavnej stránky a detailu produktu, efektívne nákupné procesy, mobilnú optimalizáciu a rýchlu rýchlosť načítania stránky. Zároveň je kľúčovou prioritou zabezpečiť dôveryhodnosť a bezpečnosť pre užívateľov. Všetky tieto prvky dohromady môžu zvýšiť konverzný pomer, prispieť k úspešnosti e-shopu a zvýšiť predaj.

Kontaktujte nás:

 

Ďalšie zaujímavé články:

 1. Trápi Vás nedostatok predajov? Tu je 9 overených spôsobov ako zvýšiť konverzný pomer Vášho e-shopu v roku 2023
 2. Prečo je čas prejsť na Google Analytics 4
 3. Ako na správny zber údajov v roku 2023?
 4. Google reklama: ako najlepšie funguje ppc reklama?